Go to ...

टटका खबर

Online Bhojpuri Newspaper

RSS Feed

आईएएस परीक्षा ला अंगरेजी जरूरी ना होखी


केन्द्र सरकार काल्हु राज्यसभा में बतवलसि कि लोक सेवा आयोग के परीक्षा से अंगरेजी के अनिवार्यता हटा दिहल गइल बा. अब फेरू कवनो अधिसूचित भाषा में परीक्षा दिहल जा सकी. निबंध वाला पेपर से अंगरेजी के हिस्सा निकाल दिहल जाई बाकिर कवनो दू गो आधुनिक भारतीय भाषा आ अंगरेजी में परीक्षा पास कइल जरूरी होखी.

Tags: ,

%d bloggers like this: