मध्यप्रदेश ला बसपा अपना अउरी 47 प्रत्याशियन के सूची जारी कइलसि.

भोपाल 02 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव खातिर बसपा अपना अउरी 47 गो प्रत्याशियन के सूची जारी कइलसि. अबले कुल 200 प्रत्याशियन के सूची जारी हो चुकल बा बसपा का ओर से.