Tag: भाविनाबेन हसमुखभाई पटेल

टोक्यो पैरालिम्पिक 2020 खेलन में जन्माष्टमी के दिन भारत खातिर शानदार रहल

(टटका खबर, सोमार, भादो अन्हरिया अष्टमी, 2078 विक्रमी) टोक्यो पैरालिम्पिक 2020 खेलन में जन्माष्टमी के दिन भारत खातिर शानदार रहल. दू गो स्वर्ण, चार गो रजत आ एगो कांस्य पदक…